chuông gió 5 ống

Chuông gió 5 ống nhôm trắng bát quái tẩy uế trừ tà C1242

368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu trắng, bát quái bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 96g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ Hoàng, Nhị Hoắc, trừ tà tịch