Chuông gió 5 thanh kim loại bát quái tẩy uế trừ tà C1129

http://vatphamphongthuy.com/wp-content/uploads/2015/01/chuong-gio-c1129-02.jpg

327,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: 5 thanh kim loại (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài): 60cm
+ Khối lượng: 100g
+ Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc
+ Cách sử dụng: kim loại treo ở hướng Tây, Tây Bắc, Bắc

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>