Chuông gió 18 ống nhôm nâu đỏ tẩy uế trừ tà C1236

http://vatphamphongthuy.com/wp-content/uploads/2015/01/chuong-gio-1999k-c1236-2.jpg

2,000,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện : 18 ống màu nâu đỏ bằng nhôm (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài) : 70cm.
+ Khối lượng : 622g.
+ Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà.
+ Cách sử dụng : chuông gió kim loại treo ở hướng Tây, Tây Bắc, Bắc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>