cúng sao giải hạn năm bính thân

Hướng dẫn chi tiết cách xem sao chiếu mệnh và cúng giải hạn sao xấu hàng năm

Người xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng sao giải