Gương bát quái bằng nhôm âm dương tẩy uế trừ tà Q016-1

http://vatphamphongthuy.com/wp-content/uploads/2015/01/bat-quai-nhom-am-duong-Q016-1-02.jpg

220,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: nhôm âm dương (tại Việt Nam).
+ Kích thước (đường kính): 12cm
+ Khối lượng: 162g
+ Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa sát, dùng trong trường hợp nhà ở gần chùa, chiền, đình, miếu,…
+ Cách sử dụng: treo trước cửa.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>